SHEA BUTTER $10

100% organic shea butter from Africa

100% organic shea butter from Africa

100% organic shea butter from Africa

image177

100% organic shea butter from Africa

100% organic shea butter from Africa

100% organic shea butter from Africa

image178

100% organic shea butter from Africa

100% organic shea butter from Africa

100% organic shea butter from Africa

image179

100% organic shea butter from Africa

100% organic shea butter from Africa

100% organic shea butter from Africa

image180

AFRICAN BLACK SOAPS $10

100 NATURAL

100% NATURAL

100% NATURAL

image181

100% NATURAL

100% NATURAL

100% NATURAL

image182

100% NATURAL

100% NATURAL

100% NATURAL

image183